ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Ai quản lý cơ sở gạch block

Ai quản lý cơ sở gạch block Hậu quả của việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng không chỉ riêng người dân phải gánh chịu mà xét một cách rộng lớn, xã hội sẽ bị ảnh hưởng, nếu ngay từ bây giờ, chúng ta không kịp thời có các giải pháp để chấn chỉnh.

 Qua trao đổi với một số cán bộ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, hầu hết câu trả lời đều thừa nhận thực trạng nói trên. Theo quy định, để thành lập và đưa cơ sở sản xuất gạch block đi vào hoạt động, tiêu thụ sản phẩm, các chủ cơ sở phải tiến hành các thủ tục như đăng ký kinh doanh, đăng ký chất lượng sản phẩm với các cơ quan chức năng...

Trên thực tế, đối với các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, việc tuân thủ các quy định này đã được thực thi, nhưng đối với những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, ở đây cụ thể là các hộ gia đình tham gia sản xuất gạch block thủ công, thì đến thời điểm này, chưa có cơ sở nào tuân thủ các quy định nói trên...

Về phía các chủ cơ sở, họ không phải thực hiện các quy định trên đơn giản vì không bắt buộc phải làm điều đó! Về phía cơ quan chức năng, có lẽ còn thiếu sự liên kết, phối hợp trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, từ sự nhỏ lẻ trong sản xuất trước đây của các cơ sở này (sản xuất bằng tay và quy mô tiêu thụ chỉ gói gọn trong các hộ gia đình), đến nay đã bắt đầu phát triển lớn mạnh với nhiều máy móc hiện đại và lượng sản phẩm lớn, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, nhưng cơ quan chức năng dường như chưa thật lưu tâm nên còn bỏ ngỏ vấn đề quản lý. Việc sản xuất gạch block, tiêu thụ và sử dụng sản phẩm chỉ mới liên quan đến người sản xuất và khách hàng mà không có bất cứ sự ràng buộc nào từ phía cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, hạn chế tình trạng lộn xộn trên thị trường vật liệu xây dựng, đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có sự phối hợp để chấn chỉnh hoạt động đối với các cơ sở sản xuất gạch block thủ công nói trên. Một khi những cơ sở này không còn sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, mà đã mở ra một thị trường tiêu thụ rộng lớn, thì cần có sự quản lý chặt chẽ để bảo đảm tuổi thọ cho các công trình xây dựng. Trên thực tế, nhiều hộ gia đình ở nông thôn, do đời sống còn thấp cộng với kiến thức hạn chế nên đã lựa chọn sản phẩm chưa được công nhận chất lượng để xây dựng nhà ở.

Hậu quả của việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng không chỉ riêng người dân phải gánh chịu mà xét một cách rộng lớn, xã hội sẽ bị ảnh hưởng, nếu ngay từ bây giờ, chúng ta không kịp thời có các giải pháp để chấn chỉnh.