Trang chủ » Chứng từ trong vận chuyển container đường biển

Chứng từ trong vận chuyển container đường biển

(Ngày đăng: 24-08-2017 09:05:03)
icon facebook   icon google plus  
Chứng từ trong quá trình vận chuyển container đường biển luôn luôn cần thiết, đó là những loại giấy tờ đảm bảo mỗi chuyến hàng được xuất và nhập cảng, cũng như dễ dàng theo dõi giữa các bên liên quan.

 

Mỗi công ty vận tải đường biển luôn có cách hoạt động riêng, phù hợp với định hướng và đặc thù của đơn vị mình. Tuy nhiên, khi vận chuyển hàng bằng container, dù là đơn vị nào thì cũng cần ban hành các chứng từ liên quan và giao cho khách hàng của mình, nó đảm bảo cho sự an toàn của hàng hóa, cũng như giúp tạo dựng sự tin tưởng trong mỗi chuyến hàng được giao nhận.

Chứng từ vận chuyển hàng hóa container gọi là vận đơn container (Container Bill of Lading). Do người chuyên chở hoặc đại diện của họ ký phát cho người gửi hàng sau khi nhận container chứa hàng đã được niêm phong kẹp chì để chuyên chở.

Vận chuyển container bằng tàu

Giao nhận hàng hoá XNK bằng đường biển đòi hỏi rất nhiều loại chứng từ. Việc phân loại chứng từ có ý nghĩa quan trọng trong quản lý và sử dụng chúng. Ðể đơn giản và tiện theo dõi, chúng ta có thể phân thành hai loại.

Chứng từ vận chuyển hàng hóa container sử dụng đối với hàng xuất khẩu

Khi xuất khẩu hàng hoá bằng đường biển, người giao nhận (NGN) được uỷ thác của người gửi hàng lo liệu cho hàng hoá từ khi thông quan cho đến khi hàng được xếp lên tàu. Các chứng từ sử dụng trong quá trình này cụ thể như sau:

Chứng từ hải quan

- Tờ khai hải quan

- Hợp đồng mua bán ngoại thương

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp

- Bản kê chi tiết hàng hoá (cargo list)

Chứng từ với cảng và tầu

- Chỉ thị xếp hàng

- Biên lai thuyền phó

- Vận đơn đường biển

- Bản khai lược hàng hoá

- Phiếu kiểm đếm

- Sơ đồ xếp hàng

Các loại chứng từ khác

- Giấy chứng nhận xuất xứ - Hoá đơn thương mại

- Phiếu đóng gói hàng hóa

- Giấy chứng nhận số lương/trọng lượng hàng hóa được vận chuyển

- Chứng từ bảo hiểm

Chứng từ vận chuyển hàng hóa container phát sinh trong giao nhận hàng nhập khẩu

Khi nhận hàng nhập khẩu, đơn vị giao nhận sẽ tiến hành kiểm tra, phát hiện thiếu hụt, mất mát, tổn thất để kịp thời giúp đỡ người nhập khẩu khiếu nại đòi bồi thường. Một số chứng từ có thể làm cở sở pháp lý ban đầu để khiếu nại đòi bồi thường, đó là:

- Biên bản kết toán nhận hàng với tàu

- Biên bản kê khai hàng thừa thiếu

- Biên bản hàng hư hỏng đổ vỡ- Biên bản giám định phẩm chất- Biên bản giám định số trọng lượng

- Biên bản giám định của công ty bảo hiểm

- Thư khiếu nại

- Thư dự kháng……….

Tóm lại, Công ty vận tải đường biển hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển là nghiệp vụ phức tạp trong buôn bán quốc tế. Do đó chứng từ vận chuyển hàng hóa container là rất cần thiết. Hợp đồng xuất nhập khẩu chỉ có thể thực hiện được khi hoạt động giao nhận vận tải được thực hiện. Hợp đồng xuất nhập khẩu là hợp đồng thay đổi quyền sở hữu song quyền sở hữu di chuyển như thế nào phải cần đến giao nhận và vận tải. Giao nhận và vận tải đóng vai trò hết sức quan trọng trong buôn bán quốc tế.