ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Công tác huấn luyện an toàn áp dụng trên những đối tượng nào?

Công tác huấn luyện an toàn áp dụng trên những đối tượng nào?

An toàn lao động là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ uy tín cũng như chất lượng của một cơ sở hay đơn vị sản xuất. Để đảm bảo an toàn lao động, các cơ sở phải đề xuất các nhóm đối tượng khác nhau trong công tác huấn luyện an toàn.

 

Trong công tác huấn luyện an toàn lao động, việc huấn luyện được chia theo nhóm để có được kết quả huấn luyện phù hợp nhất, mang lại hiệu quả nhất.

Trong các doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất đều có nhiều đối tượng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh và mỗi đối tượng lại thực hiện một nhiệm vụ khác nhau vì vậy mà trong việc huấn luyện an toàn các đối tượng khác nhau được huấn luyện an toàn khác nhau. Có thể chia ra làm bốn nhóm huấn luyện cụ thể như sau.

Thứ nhất là nhóm người làm công tác quản lý. Với đối tượng này thì nội dung huấn luyện tập chung vào các chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở. Huấn luyện các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Nhóm đối tượng thứ hai là cán bộ chuyên trách về an toàn lao động. Đây là đối tượng quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Với đối tượng này cần huấn luyện về chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động, tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Huấn luyện các nghiệp vụ tổ chức thực hiện các công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở. Huấn luyện tổng quan về các laoij máy, thiết bị, các mối nghuy hiểm, quy trình làm việc an toàn.

Nhóm đối tượng thú ba là đói tượng làm công việc nghiêm ngặt, độc hại. đối tượng này được huấn luyện tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động. Huấn luyện xử lý cá tình huống sự cố trong sản xuất kinh doanh, sơ cứu tai nạn lao động.

Nhóm đối tượng thưa tư là người lao động ở các ngành nghề. Đây là nhóm đối tượng trực tiếp thâm gia sản xuất kinh doanh, yêu cầu huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Như vậy khi huấn luyện cần phân cụ thể từng nhóm đối tượng thì việc huấn luyện sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.