ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Công ty kiểm định kiểm tra thang máy như thế nào?

Công ty kiểm định kiểm tra thang máy như thế nào?

Thang máy là một trong những thiết bị được công ty kiểm định, kiểm tra theo quy định của nhà nước ban hành. Bởi lẽ đây là một trong những thiết bị nâng có ca bin với hệ thống máy móc phức tạp, mà chức năng của nó là vận chuyển con người, do đó cần phải kiểm định một cách gắt gao để đảm bảo an toàn cho con người.

Công ty kiểm định sẽ thực hiện kiểm định đối với thang máy tại cơ sở có thiết bị này vào chuẩn chu kì kiểm định mà nhà nước ban hành. Cũng như các thiết bị khác, thanh máy sẽ phải trải qua 5 bước cho một quá trình kiểm tra. Đầu tiên, hồ sơ lí lịch của thang máy là thứ cần được kiểm tra đầu tin, kế đó là kĩ thuật bên ngoài, các phương pháp thử tải, không tải lần lượt được thực hiện, và cuối cùng là đánh giá kết quả. Tất cả các bước trên cần phải kiểm tra một cách tuần tự, việc sai sót trong các khâu này vô cùng nguy hiểm.

Bởi lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới cả quá trình vận hành sau này của thiết bị. Cũng chính vì lí do này mà theo quy định ,nếu bất kì một bước nào có vấn đề không thông qua được, thì bắt buộc phải ngừng quá trình này lại để khắc phục sự cố. Các yêu cầu chuẩn bị cho thang máy trước khi kiểm định như: thang máy phải sẵn sàng, để đưa vào kiểm định (đã được lắp đặt theo quy định ủa nhà sản xuất). Các yếu tố môi trường như là nóng quá hay lạnh quá cũng ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

Tiếp đến, hồ sơ của thang máy cần phải đầy đủ: từ giấy của nhà sản xuất, giấy mua bán, biên bản kí kết, giấy bảo hành. Đồng thời các yếu tố như vệ sinh an toàn trong lao động cũng cần đảm bảo. Các công ty cũng nên lưu ý, tới thời ian kiểm định cho thang máy thông thường là 04 năm, tuy nhiên nếu có các cơ sở nào muốn kiểm định thang máy bất kì một thời điểm nào để bảo đảm an toàn tối đa thì cũng không sao.