ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Công ty kiểm định thường có tổ chức như thế nào?

Công ty kiểm định thường có tổ chức như thế nào?

Cách thức tổ chức của một công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm định là hết sức quan trọng, vì thông qua đó người ta phần nào đánh giá được sự chuyên nghiệp, cách làm việc của một đơn vị.

 

Công ty kiểm định được thành lập, nhằm mang lại cho người sự an toàn trong lao động sản suất. Bởi công ty có chức năng huấn luyện an toàn, kiểm tra giám sát các thiết vị công trình và các công ty. Cũng có nhiều người khá tò mò về cơ cấu tổ chức của công ty, làm sao để có thể đảm nhiệm hết các công việc của mình.

Tùy theo các công ty kiểm định có hoạt động lớn mạnh hay nhỏ bé, mà cơ cấu tổ chức của công ty được thay đổi và sắp xếp linh hoạt, thuận tiện cho công tác công ty. Tuy nhiên, về cơ cấu thì đa phần các công ty được chia thành các phòng ban cơ bản như sau: phòng kiểm định thiết bị nâng; phòng kiểm định dành cho các thiết bị áp lực; phòng thực hiện công tác kiểm tra không phá hủy, phòng công tác hàng chính nhân sự; phòng tài chính kế toán và phòng kinh doanh. Các phòng trên đều có sự sắp xếp hợp lí theo ban chỉ đạo của công ty.

Nhìn chung, các công ty kiểm định luôn thực hiện quá trình kiểm định của mình theo một quy tắc nhất định tuân thủ theo sáu bước: chuẩn bị tài liệu hồ sơ đầy đủ thiết bị được kiểm định, kiểm định bên trong, bên ngoài; kiểm định thử-phương pháp thử; đánh giá kết quả kiểm định. Các thiết bị nâng là những thiết bị dùng trong công việc di chuyển hàng hóa với khối lượng lớn (vài trăm cân, có khi lên tới cả tấn), từ nơi này sang nơi khác. Do đó cần phải thực hiện thường xuyên để đảm bảo các quy tắc an toàn.

Các thiết bị áp lực rất hay xảy ra cháy nổ, nên việc kiểm định có ý nghĩa rất lớn đối với an toàn cho con người và cho cả các thiết bị nữa. Còn các phòng ban khác như: phòng hành chính, kế toán nhân sự, kinh doanh, họ có chức năng hoạch toán các phương thức thúc đẩy sự phát triển chất lượng quy mô của công ty và quản lí các nhân viên trong công ty. Trên đây là một vài điều cơ bản về tổ chức của một công ty kiểm định.