ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Giới thiệu chung về công ty kiểm định máy móc thiết bị

Giới thiệu chung về công ty kiểm định máy móc thiết bị

Hoạt động của các công ty kiểm định chuyên đánh giá chất lượng máy móc thiết bị trong công nghiệp hiện khá phổ biến. Nếu cần biết và hiểu hơn về các đơn vị này, nội dung mà chúng tôi giới thiệu ở dưới sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cần thiết cho mình.

 

Công ty kiểm định ra đời song song với việc phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp nhằm mục đích kiểm định an toàn, đảm bảo chất lượng của nhiều thành phần sản xuất và sản phẩm tạo thành. Hoạt động kiểm định được xem như một ngành nghề tồn tại song song với nền sản xuất hiện nay.

Ngày nay khi hoạt động sản xuất trở thành hoạt động kinh tế chủ yếu, đủ các loại ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực đi vào hoạt động, hàng loạt công ty xí nghiệp ra đời tham gia vào sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều hàng hóa vật chất cung ứng cho xã hội. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp là phụ thuộc nhiều vào máy móc, mà máy móc thì không thể nào tránh khỏi việc hư hỏng nào đó có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất cũng như là tính mạng, sức khỏe con người. Hơn nữa với trình độ công nghệ ngày một phát triển cho ra đời nhiều máy móc đáp ứng nhiều công việc khác nhau thì các yêu cầu đảm bảo an toàn các thiết bị máy móc là điều vô cùng cần thiết. Chính vì vậy công tác kiểm định, giám sát tình trạng hoạt động của chúng là đóng vai trò rất quan trọng.

Công ty kiểm định là đơn vị chủ chốt thực hiện công tác kiểm tra an toàn tình trạng và khả năng vận hành của máy móc thiết bị đảm bảo chúng trong tình trạng tốt nhất đủ điều kiện hoạt động tốt và hiệu quả. Các công ty này được cấp phép và có đủ khả năng thực hiện công việc kiểm tra, đánh giá, giám sát khả năng hoạt động của máy móc thiết bị để cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Công ty kiểm định có giấy phép hoạt động hẳn hoi và có địa chỉ cụ thể thực hiện công việc kiểm định như một ngành nghề trong xã hội, đây không phải loại công ty sản xuất cụ thể ra sản phẩm gì đó mà chuyên cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu đảm bảo an toàn máy móc thiết bị cho hoạt động sản xuất. Nhìn chung đây là loại hình mới trong hoạt động sản xuất nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng mang lại sự an tâm hơn cho các doanh nghiệp và cả thị trường khách hàng.