ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Huấn luyện an toàn là nghĩa vụ của doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn là nghĩa vụ của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp không thể bỏ qua nghĩa vụ huấn luyện an toàn cho người lao động, đây không chỉ là nghĩa vụ theo quy định của nhà nước mà còn là cách giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định.

 

Nhiều doanh nghiệp sản xuất có sử dụng máy móc, trang thiết bị trong doanh nghiệp theo những kinh nghiệm dân gian từ xưa giờ, cầm tay chỉ việc từ người trước chỉ lại cho người sau, áp dụng mà thiếu đi việc huấn luyện an toàn trong lao động. Việc này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người vận hành máy đó và cả doanh nghiệp.

Việc huấn luyện an toàn lao động trong doanh  nghiệp phải theo trình tự logic, chặt chẽ và an toàn. Mỗi doanh nghiệp đều có tài sản là con người và trang thiết bị, máy móc. Cả hai rất quan p trọng, nếu sự cố xảy ra, ảnh hưởng đến hai tài sản đó đều là đáng tiếc. Tuy nhiên, việc huấn luyện an toàn lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất là rất cần thiết.

Việc huấn luyện khóa an toàn xảy ra trong vài buổi nhưng nó được đúc kết và sàn lọc ra những tinh túy, những điểm quan trọng giảng dạy trong buổi huấn luyện sẽ mang đến những điểm cơ bản trong vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn lao động.

Máy móc và thiết bị sản xuất luôn chứa nguy cơ tiềm ẩn tai nạn mà ngay cả những người thành thạo cũng có thể gặp phải. Việc bảo hành, bảo dưỡng và kiểm tra phải được đầu tư và chú trọng. Nếu làm việc mà không được tập huấn, huấn luyện an toàn trong lao động người lao động dễ xảy ra sai lầm từ những kinh nghiệm không theo nguyên lý, nguyên tắc hoạt động của máy. Có thể kinh nghiệm từ người trước chỉ việc lại cho người sau áp dụng đúng nhưng chưa hẳn đã an toàn.

Khóa học huấn luyện an toàn lao động trong doanh nghiệp được giảng dạy thiết kế trong 2- 3 ngày nhưng đúc kết những phương án có thể xảy ra. Nêu rõ các yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ rủi ro, làm thế nào để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động những biện pháp khắc phục, xử lý sự cố, sơ cứu tai nạn khi xảy ra.

Việc huấn luyện an toàn trong doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Nó giúp doanh nghiệp bảo vệ được tài sản con người và máy móc.