ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được gọi là hoạt động đầu tư, giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là giấy phép đầu tư. Và các thủ tục để thành lập doanh nghiệp dựa trên luật đầu tư 2014

Những quy định của pháp luật Việt Nam đã trở thành rào cản không hề nhỏ trong việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là lý do mà có nhiều người đã lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục và đi vào hoạt động kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các thủ tục của việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ kéo dài hơn so với các thủ tục của doanh nghiệp Việt Nam. Điều này không phải pháp luậ Việt Nam gây khó khăn của các nhà đầu tư mà là đảm bảo các nhà đầu tư có đủ điều kiện đầu tư, ngoài ra cũng nhằm bảo vệ các nhà đầu tư trong nước.

Dễ dàng nhận thấy rằng luật đầu tư 2014 đã có sự thay đổi và tách bạch rõ ràng giữa giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp trong luật đầu tư 2005. Chính điều này là một bước cải tiến lớn với bộ luật này, luật đầu tư 2014 đã tháo gỡ vướng mắt lớn của các nhà đầu tư cũng như của các cơ quan triển khai thực hiện.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là xin giấy chứng nhận đầu tư. Thời hạn cấp là 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chức năng nhận được hồ sơ hợp lệ, hồ sơ được nộp tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh / thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Trước khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến thì nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

+ Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, nhà đầu tư được cấp cho 1 tài khoản của trang thông tin quốc gia để theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ

+ Hệ thống sẽ liên tục cập nhật tình hình xử lý, trả kết quả của hồ sơ đăng ký và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Đơn đề nghị thực hiệ dự án đầu tư

+ Với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu / visa đã được công chứng không quá 3 tháng trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+ Với nhà đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp: bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề, cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, hay tài liệu có thể thuyết minh năng lực tài chính của tổ chức đầu tư.

+ Văn bản đề xuất dự án đầu tư, trong đó phải có đầy đủ mục tiêu dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án sử dụng cũng như huy động vốn, thời gian đầu tư, tiến độ theo từng thời điểm…

+  Đề xuất sử dụng đất nếu có, hợp đồng BCC nếu có, giải trình công nghệ nếu có.

Chúc các chủ đầu tư thành công trong việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam!