ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Khi nào được cấp giấy chứng nhận kiểm định nồi hơi?

Khi nào được cấp giấy chứng nhận kiểm định nồi hơi?

Thuê dịch vụ bên ngoài tới để kiểm định cho nồi hơi, điều mà các doanh nghiệp cần nhất chính là giấy chứng nhận thiết bị đạt chuẩn, đủ điều kiện để có thể đưa vào vận hành một cách hiệu quả nhất.

 

Khi vận hành thiết bị nồi hơi, những công nhân điều khiển phải tuân thủ các quy định an toàn về lao động để đem lại hiệu qua sử dụng cao nhất trong bốc xếp hàng hóa. Còn khi kiểm định nồi hơi, các bước thực hiện phải theo quy trình nghiêm ngặt và sau cùng, nếu đạt yêu cầu, thiết bị mới được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi đã có sự thống nhất về kế hoạch kiểm định nồi hơi, chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, nhân lực cũng như các dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra, tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sẽ lần lượt tiến hành các bước kiểm định theo một trình tự cố định. Trình tự các bước kiểm tra này không phải được thực hiện đồng thời cũng lúc, mà chỉ được phép tiến hành các bước kiểm tra sau khi kết quả ở bước kiểm tra trước đó đạt yêu cầu như quy định.

Trước tiên, đó là kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị, sau đó sẽ kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật, thử không tải, các chế độ thử tải, phương pháp thử. Sau cùng là xử lý kết quả kiểm định nồi hơi.

Sau khi đã kiểm định nồi hơi xong thì biên bản kiểm định sẽ được xác lập để ghi lại chính xác rõ ràng hiện trạng của nồi hơi được kiểm tra. Biên bản này được lập thành 02 bản và phải có chữ kí cũng như con dấu của cơ quan hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lẫn cơ sở sử dụng nồi hơi.

Các kết quả kiểm định nồi hơi cũng được ghi tóm tắt vào lý lịch của thiết bị và được dán tem kiểm định lên thiết bị, được cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định. Tất cả những khâu này chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm định  đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định sẽ được cấp trong thời gian 05 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở sử dụng nồi hơi.

Nếu các kết quả kiểm định nồi hơi không đạt yêu cầu thì tất nhiên sẽ chỉ dừng lại ở hoạt động lập biên bản và thông qua biên bản, đồng thời có những kiến nghị để khắc phục các lý do không đạt yêu cầu, gửi biên bản về cơ quan quản lý nhà nước.