ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định an toàn quan trọng trong xây dựng

Kiểm định an toàn quan trọng trong xây dựng

Xây dựng là một lĩnh vực dễ xảy ra tai nạn lao động, nhất là khi những thiết bị máy móc luôn là loại nặng. Vì thế, kiểm định an toàn trở nên quan trọng và thiết yếu đối với lĩnh vực này.

 

Vấn đề trước khi chủ doanh nghiệp thực hiện xây dựng một công trình lớn, người ta luôn chú trọng một vấn đề đó là an toàn lao động của những người tham gia công trình. Nhà nước cũng yêu cầu phải kiểm tra nghiêm ngặt để bảo đảm lao động cho công nhân.

Vì sao phải chú trọng an toàn lao động cho các công nhân. Một doanh nghiệp xây dựng, vốn đầu tư ban đầu quan trọng, nhưng nếu muốn xây dựng một công trình hoàn toàn phải có nhân công. Những nhân công ở đây đều là con người, những người lao động bình thường, họ chỉ có thể tự bảo vệ mình với những trường hợp nhỏ. Những với những công trình lớn, nguyên vật liệu chất đầy, đặc biệt máy móc tiên tiến, thì việc bảo đảm an toàn lao động cho họ là vô cùng cần thiết.

Một số công trình có những máy móc bê tong hóa, rồi sắt thép lớn, vô cùng nguy hại cho toàn bộ công nhân tại công trường đang thi công. Không chỉ những người tham gia, còn có thể ảnh hưởng những người đi đường. Do thế, các doanh nghiệp xây dựng luôn phải kiểm định an toàn các bộ phận từ bộ phận nguyên liệu, bộ phận công trình, kỹ sư đến người đấu thấu, đều phải kiểm tra liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Đã có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn tại các công trường, nguyên nhân do máy móc kém chất lượng. Vậy nên, qua nhiều năm, bộ lao động thương binh xã hội luôn ra những yêu cầu phải kiểm tra máy móc thường xuyên, đối với những máy móc đã quá cũ kỹ cần loại bỏ hoặc cải biến mới lại hoàn toàn. Chứ không được đưa vào làm việc, điều có thể gây nguy hiểm cho toàn những người làm việc cùng với máy móc đó.

Vấn nạn tai nạn lao động trong thời gian gần đây đã giảm thiểu rõ ràng so với năm trước. Các công ty đã có cái nhìn tốt hơn, làm việc kiểm định an toàn đúng theo quy trình, và theo quy định. Có đầu tư thiết bị máy móc để phục vụ xây dựng, và những công cụ để bảo hộ lao động cho những người công nhân làm tại những nơi nguy hiểm.