Trang chủ » Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp do ai thực hiện?

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp do ai thực hiện?

(Ngày đăng: 19-11-2017 02:51:20)
icon facebook   icon google plus  
Những thiết bị được sử dụng trong công nghiệp luôn đòi hỏi phải có cấu tạo và nguyên lý hoạt động phức tạp. Do vậy và quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp cũng phải được thực hiện bởi những người có chức năng và thẩm quyền thực hiện.

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp do công ty kiểm định thực hiện

Khi nhận thấy sự cần thiết của việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp, thì những công ty kiểm định cũng dần được thành lập để thực hiện những quy trình kiểm định đối với những thiết bị được sử dụng trong công nghiệp đó.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Những công ty kiểm định thực hiện kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp phải có chức năng và thẩm quyền được pháp luật chấp nhận. Đồng nghĩa với viêc, những công ty kiểm định đó có những giấy phép hoạt động, những giấy chứng nhận, chứng chỉ hoạt động thì mới có thể thực hiện quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

Những công ty kiểm định cần phải tuyển dụng những kiểm định viên có năng lực, được đào tạo một cách bài bản. Hoặc chính những công ty kiểm định đó sẽ là người đào tạo các ứng viên trở thành những người kiểm định viên chuyên nghiệp. Những kiểm định viên đó phải được học và vượt qua kỳ thi để có được những chứng nhận, chứng chỉ, đảm bảo cho khả năng thực hiện kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp của họ. Ngoài ra, công ty cong phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Những thiết bị sử dụng trong công nghiệp có cấu tạo và nguyên lý hoạt động phức tạp, thì kéo theo việc thực hiện kiểm định cho những thiết bị ấy cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp sẽ đòi hỏi phải có những máy móc, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, thậm chí là những chất hóa học chuyên dụng để phục vụ cho quá trình kiểm định. Những thiết bị hỗ trợ sé giúp cho quá trình kiểm định được diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn, cũng giúp những kiểm định viên có thể đo đạt kết quả kiểm định đúng đắn hơn.

Những công ty kiểm định phải có những thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng được cả quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp, thì mới có thể tạo được niềm tin cho các đơn vị chủ quản và có thể sở hữu được nhiều hợp đồng hợp tác kiểm định hơn.

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp phải được thực hiện nghiêm túc

Việc thực hiện kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp phải được diễn ra một cách nghiêm túc. Đối với những kiểm định viên, phải thực hiện quá trình kiểm định và đưa ra những đánh giá chuyên môn một cách khác quan và chính xác nhất. Những kiểm định viên phải trung thực, không quan liêu, không thiên vị, không nhận hối lộ từ các đơi vị chủ quản. Những hành động trên đều vi phạm quy định của pháp luật, và làm ảnh hưởng hớn đến kết quả kiểm định. Ngoài ra, những thiết bị hỗ trợ để kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp cũng phải có độ chính xác cao để thực hiện quá trình kiểm định hiệu quả.