ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định nồi hơi và trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Kiểm định nồi hơi và trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Hoạt động kiểm định nồi hơi đã quá phổ biến bên ngoài hiện giờ, nó được coi là một trong những giải pháp giúp nâng cao an toàn lao động. Riêng với Cơ quan Nhà nước, trách nhiệm trong lĩnh vực này là không hề nhỏ.

 

Hiện nay việc kiểm định nồi hơi được thực hiện ở tất cả các các cơ quan xí nghiệp. Tuy nhiên để quá trình kiểm định diễn ra nghiêm túc thì coe quan nhà nước cần có trách nhiệm cao.

Nhiều công trình, nhiều nhà máy và xí nghiệp mọc lên cũng là lúc xuất hiện của các loại máy móc và thiết bị để phục vụ cho con người. Máy móc và thiết bị ra đời phục vụ nhu cầu sản xuất của con người. Ra đời giúp cho con người, giúp con người nhàn hạ hơn trong quá trình sản xuất nhưng nó cũng có thể cướp đi sinh mạng của con người và làm cho con người bị thương vong và gây những tổn thất nặng nề nếu các loại máy móc và thiết bị đó không được kiểm định một cách nghiêm ngặt và thường xuyên. Nồi hơi cũng là một trong các loại máy móc và thiết bị đó cho nên việc kiểm định nồi hơi là rất quan trọng.

Hiện nay để giảm thiểu các vụ thương vong do máy móc và thiết bị gây ra thì nhà nước ta đã đặt ra các quy định về kiểm định nhiều loại thiết bị và máy móc dùng trong công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và cả trong sản xuất hàng ngày. Tuy nhiên từ khi ra quy định kiểm định thiết bị và máy móc của nhà nước hầu như vẫn chưa làm cho những vụ tai nạn thuyên giảm hơn. Nên vấn đề đặt ra là liệu những việc kiểm định của cơ quan kiểm định, của các cơ sở sản xuất, của các nhà máy và xí nghiệp vẫn chưa được nghiêm ngặt vì vậy cần có sự chung tay và góp sức của nhiều ngày và nhiều ngành nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn là cơ quan nhà nước. Bởi nhà nước ra quyết định thì cần theo dõi một cách sát xao.

Nhà nước cần lập ra những cơ quan nhỏ hơn để việc kiểm tra, kiểm định và giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất cũng như các nhà máy và xí nghiệp một cách tốt hơn.Nhà nước là cơ quan có quyền lực. Nếu cơ quan và xí nghiệp nào quy định thì Nhà nước không chỉ nhắc nhở mà còn phải phạt thật nặng về kinh tế và có những kỷ luật thật nặng nề, thật chặt. Nếu không như vậy thì các nhà máy xí nghiệp vẫn còn e ngại và trốn tránh vấn đề kiểm định an toàn. Hiện nay tai nạn liên quan đến nồi hơi rất nhiều nên việc kiểm định nồi hơi một cách nghiêm ngặt là rất cần thiết.