ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Một số vấn đề liên quan đến việc kiểm định nồi hơi

Một số vấn đề liên quan đến việc kiểm định nồi hơi

Có rất nhiều vấn đề thường xuyên được đề cập xung quanh khâu kiểm định nồi hơi. Chỉ khi nào đã từng trải hoặc tìm hiểu kỹ, bạn mới có thể nhìn thấy được những điều đó và có bước đi hợp lý.

 

Là thiết bị có cấu tạo phức tạp và tính chất hoạt động đặc biệt, nồi hơi sử dụng trong công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình vận hành cũng như công tác kiểm định an toàn. Liên quan đến vấn để kiểm định nồi hơi có một số vấn đề cần quan tâm.

Việc kiểm định nồi hơi cần sự thống nhất giữ đơn vị chủ quản và đơn vị kiểm định về thời gian, kế hoạch, phương thức, mức độ kiểm định và các yêu cầu về điều kiện để hoạt động kiểm định diễn ra tốt nhất. Chủ sở hữu phải tuân theo những chỉ dẫn và yêu cầu của đơn vị kiểm định trong suốt quá trình kiểm định, đơn vị kiểm định phải được công nhận đủ điều kiện thực hiện kiểm định, các bộ kiểm định phải am hiểu kĩ thuật, giỏi chuyên môn, thành thạo thao tác và được trang bị đầ đủ các công cụ làm việc cũng như đồ bảo hộ lao động.

Về quy trình kiểm định cần thực hiện đầy đủ các bước, các giai đoạn cần thiết, kiểm định hồ sơ lí lịch, kiểm định kĩ thuật bên ngoài và bên trong, kiểm tra thử nghiệm, thử vận hành và cuối cùng là lập báo cáo đánh giá tình trạng của nồi hơi. Các thứ tự của quá trình kiểm định chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành bước trước đó, kết quả mỗi giai đoạn kiểm định phải được ghi nhận trong biên bản kiểm định rồi tổng hợp lại, tránh việc bỏ qua giai đoạn hoặc thực hiện không đúng theo trình tự kiểm định vì không những không đạt hiệu quả kiểm định mà còn có thể ảnh hưởng cho chất lượng và hiệu quả làm việc của lò hơi.

Về thời gian kiểm định. Nồi hơi cần được theo dõi kiểm tra trong suốt vòng đờ hoạt động, trước khi lắp đặt và sử dụng cũng phải cần kiểm tra, trong thời gian hoạt động cũng phải kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất, và nếu có bất kì sự cố nào xảy ra trong lúc vận hành, sử dụng sẽ phải thực hiện kiểm tra đột xuất. Kiểm định nồi hơi là công việc phức tạp đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc trong điều kiện thuận lợi nhất, đội ngũ kiểm định cần đảm bảo đủ năng lực và các điều kiện vật chất cho việc kiểm định phải đảm bảo được đầy đủ.