ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những điểm mới của luật đăng kí kinh doanh 2016

Những điểm mới của luật đăng kí kinh doanh 2016

Với mong muốn tạo một môi trường đầu tư thân thiện và thuận lợi, luật đăng kí kinh doanh 2016 đã có những thay đổi ở một số điểm. Những thay đổi này đã có tác động tích cực đến hoạt động của ác doanh nghiệp.

Hiện nay, có không ít người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ, tư vấn các thông tin về luật đăng ký kinh doanh 2016 một cách cụ thể, dễ hiểu và thông tin chính xác nhất. Đây chính là cách để doanh nghiệp nắm được thông tin cũng như có được sự chuẩn bị chu đáo, chính xác nhất.

Luật dăng kí kinh doanh 2016

Luật đăng kí kinh doanh 2016 có những thay đổi nổi bật sau:

1. Con dấu của doanh nghiệp

Trong luật cũ quy định, doanh nghiệp phải đăng kí với cơ quan công an về việc khắc con dấu thì trong luật mới thì doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng kí kinh doanh. Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyết định về hình thức và số lượng con dấu. Quy định mới này giúp cho các doanh nghiệp đỡ phiền hà cũng như hạn chế được những chi phí không cần thiết.

2. Đăng kí kinh doanh

Luật đăng kí kinh doanh 2016  đã có thay đổi trong thủ tục đăng kí kinh doanh.
a) Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
Qúa trình xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp đã được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ. Việc tiết kiệm thời gian này khiến không ít doanh nghiệp vui mừng.
b) Nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
-Nội dung giấy chứng nhận kinh doanh theo Luật dăng kí kinh doanh 2016 chỉ còn 4 nội dung:
+ Tên và mã số doanh nghiệp.
+ Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp.
+Thông tin cụ thể chi tiết nhân thân của cá nhân đại diện cho doanh nghiệp, các thành viên sáng lập nên doanh nghiệp.
+ Vốn điều lệ của doanh nghiệp.
-Bỏ nội dung ngành, nghề kinh doanh, bỏ luôn việc xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề.

3. Điều kiện họp hội đồng cổ đông của công ty

Điều kiện họp đại hội cổ đông đã thay đổi theo thông lệ quốc tế. Tỷ lệ dự họp giảm từ 65% xuống còn 51%.

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


-Theo luật kinh doanh mới các công ty TNHH và công ty cổ phần có thể tự mình quyết định về người đại diện cho công ty mình theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp cần thiết thì cũng có thể tự chủ quyết định việc có nhiều người cùng đại diện theo quy định của pháp luật.
-Số lượng cũng như chức danh người quản lí, quyền và nghĩa vụ của người đại diện sẽ được quy định cụ thể trong bảng điều lệ của công ty.

5. Hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp

Các công ty và doanh nghiệp có quyền hợp nhất và sát nhập với nhau để tạo nên một công ty hoặc doanh nghiệp mới mà không phải bắt buộc phải là cùng loại. Qui định này đã thúc đẩy hoặt động hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp trở nên sôi động trong thời gian qua.