ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Những quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc sự bù đắp một phần nào đó thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc bị mất đi thu nhập do các nguyên nhân như ốm đau, tai nạn do lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, thất nghiệp khi họ hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Cụ thể hơn, quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mà người tham gia được hưởng là gì?

Một trong những vấn đề mà dịch vụ bảo hiểm xã hội giải đáp nhiều nhất chính là những quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mà người tham gia có thể hưởng là gì và cần hoàn tất thủ tục như thế nào để có thể đảm bảo những quyền lợi ấy. Với dịch vụ tư vấn này thì người đóng bảo hiểm có thể yên tâm về những thông tin chính xác, cụ thể mà mình được tư vấn để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Thứ nhất, quyền lợi từ bảo hiểm xã hội tự nguyện là người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi về chế độ hưu trí và tử tuất khi đã hội đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể: người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có lương hưu được hưởng hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. Mức lương được tính bằng tỉ lệ %  lương hưu được hưởng nhân với mức thu nhập bình quân hàng tháng.

Ngoài ra những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đã đóng trên 30 năm với nam giới và trên 25 năm với nữ giới. Khi nghỉ hưu, người đó sẽ được hưởng trợ cấp một lần, mức trợ cấp được tính theo số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (từ năm thứ 31 về sau đối với nam và năm thứ 26 về sau đối với nữ), theo đó cứ mỗi năm đóng được tính bằng 0,5 tháng mức thu nhập bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần khi đủ điều kiện theo quy định và được bảo lưu thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hay chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.
Ngoài chế độ hưu trí người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được hưởng chế độ tử tuất như trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp tuất một lần khi đủ điều kiện hưởng.

Thứ 2, quyền lợi từ bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người tham gia được hưởng ngoài các chế độ hưu trí và tử tuất, người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các chế độ khác như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Như vậy, quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mang lại là hết sức hữu ích, góp phần chăm lo cho đời sống của người lao động, giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho người lao động khi họ đã hết độ tuổi lao động. Thế nên, bảo hiểm xã hội là rất cần thiết mà mỗi người dân đều nên tham gia để đảm bảo cuộc sống ổn định cho bạn và gia đình sau này.