ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những rủi ro đặc biệt trong bảo hiểm vận tải biển

Những rủi ro đặc biệt trong bảo hiểm vận tải biển

Khi mua bảo hiểm cho vận tải đường biển, ta chỉ có thể được bảo hiểm cho nhóm rủi ro hàng hải. Tuy nhiên chúng ta còn có rất nhiều loại rủi ro khác có thể gây ra ảnh hưởng đến hàng hóa trên tàu, vì vậy nhóm rủi ro đặc biệt này sẽ liệt kê những loại rủi ro có thể được mở rộng cho người sử dụng.

Đối với một chuyến vận tải đường biển thì có hàng loạt những rủi ro có thể xảy ra, tuy nhiên bảo hiểm cơ bản không đủ để chi trả về những thiệt hại này của người sử dụng. Vì thế nhóm rủi ro đặc biệt được hình thành nhằm hỗ trợ người dùng được bảo hiểm tốt hơn cho cả vận chuyển nội địa hay vận chuyển quốc tế.

vận tải đường biển

Nhóm rủi ro đặc biệt trong bảo hiểm vận tải đường biển bao gồm những loại rủi ro mà người mua bảo hiểm có thể thương lượng để mở rộng mức độ rủi ro của mình. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất và thiệt hại về hàng hóa có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển của người xuất hay nhập khẩu hàng hóa.

+ Hàng tổn hại do mưa và nước ngọt (Rain Fresh Water Damage – R.F.W.A).

+ Không giao hàng (Non delivery – ND)

+ Mất cắp, mất trộm hoặc không giao hàng ( Thief, Piferage and Non Delivery – TPND).

+ Rò chảy hoặc giao thiếu hàng (Leakage, Shortage –bL’kge,L’tge)

+ Đổ vỡ, cong, bẹp ( Breakage, Bending, Denting – B’kge, B.D)

+ Tổn hại do móc ( Hook & Contamination – H.D).

+ tổn hại do cọ xát hoặc làm xước

+ Tổn hại do dầu mỡ.

+ Tổn hại do tiếp xúc với dầu hoặc hàng khác (C.O.O.C – Contact With Other Cargo).

+ Tổn hại do axit

+ Tổn hại do chuột bọ (R.V).

+ Tổn hại do nấm mốc

+ Tổn hại do rỉ sét (Rusting).

+ Tổn hại do đổ mồ hôi, hấp hơi hầm tàu ( Sweating and Heating – S.H).

+ Tự bốc cháy

+ Nhiễm bẩn

Trong những rủi ro đặc biệt trên, những rủi ro thường xuyên xảy ra nhất là:

+ Hàng tổn hại do mưa, bao gồm cả nước mặn và nước ngọt (Rain Fresh Water Damage – R.F.W.A).

+ Tổn hại do đổ mồ hôi, hấp hơi hầm tàu ( Sweating and Heating – S.H).

+ Tổn hại do móc ( Hook & Contamination – H.D).

+ Mất cắp, mất trộm hoặc không giao hàng ( Thief, Piferage and Non Delivery – TPND).

+ Đổ vỡ, cong, bẹp ( Breakage, Bending, Denting – B’kge, B.D)

+ Rò chảy hoặc giao thiếu hàng (Leakage, Shortage –bL’kge,L’tge)