ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Phải có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nồi hơi khi kiểm định

Phải có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nồi hơi khi kiểm định

Muốn quá trình kiểm định tốt, đạt hiệu quả cao thì đơn vị thực hiện sẽ cần có các thông tin cần thiết về nồi hơi, như vậy công việc đánh giá và thu thập dữ liệu sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

 

Kiểm định lần đầu đối với nồi hơi được tiến hành trước khi đưa vào hoạt động. Các giấy tờ liên quan đến việc nhập, lắp đặt nồi hơi phải được giữ lại cần thận để các đơn vị đơn vị kiểm định nồi hơi lấy các căn cứ kiểm tra.

Nồi hơi là một thiết bị không hề đơn giản cả về cấu tạo và cách thức vận hành. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thì việc kiểm định nồi hơi là bắt buộc. Sẽ có kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường. Tuy nhiên kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ là các công việc mà bất cứ đơn vị sự dụng nồi hơi nào cũng phải thực hiện. Duy chỉ có kiểm định bất thường sẽ thực hiện trong những trường hợp cần thiết. Các đợt kiểm định nồi hơi đều phải thực hiện đúng theo quy định.

Kiểm định lần đầu đối với nồi hơi được tiến hành trước khi đưa vào hoạt động. Các giấy tờ liên quan đến việc nhập, lắp đặt nồi hơi phải được giữ lại cần thận để các đơn vị kiểm định nồi hơi lấy các căn cứ kiểm tra. Thường thì đối với các máy móc, thiết bị lớn sẽ có các giấy tờ liên quan đến hướng dẫn cấu tạo, lắp đặt, thông số kỹ thuật, cách thức vận hành. Ngoài ra khi nhập thiết bị có các hóa đơn ghi rõ giá trị và thông tin phía sản xuất. Tất cả các thông tin đều rất cần thiết, không thể xem nhẹ. Việc kiểm định nồi hơi cần rất nhiều thông tin này.

Công tác kiểm định nồi hơi sẽ trải qua nhiều công đoạn và cần nhiều loại giấy tờ, thông tin. Các đơn vị có thể chưa có kinh nghiệm khi mới nhập về và sử dụng. Phải thực sự cẩn thận, cất giữ các loại giấy tờ cần thiết có liên quan. Khi quá trình kiểm định xong cũng không được vứt bỏ một thông tin gì vì đến khi cần sẽ có thể không tìm thấy được. Nhất là khi nồi hơi xảy ra vấn đề, công tác kiểm định chưa hoàn thành thì các thông tin ban đầu là quan trọng nhất. Không nên có sự xem nhẹ một công đoạn nào. Nồi hơi có giá trị lớn, các giấy tờ liên quan sẽ có giá trị tương đương. Bộ phận kế toán hành chính sẽ là bộ phận cần lưu giữ một bản sao cẩn thận.