ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy định thành lập công ty tư vấn tài chính

Quy định thành lập công ty tư vấn tài chính

Thành lập công ty tư vấn tài chính là công việc khá phức tạp với nhiều thủ tục, giấy tờ mà doanh nghiệp cần chuẩn bị. Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc thực hiện các quy định và đáp ứng các điều kiện để thành lập công ty.

 Thành lập công ty tư vấn tài chính là một trong những lựa chọn mà rất nhiều người đang thực hiện. Công việc này đòi hỏi người thành lập phải có sự hiểu biết và  thông thạo các quy định của pháp luật. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến dịch vụ thành lập doah nghiệp để có sự hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Viêc tư vấn tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Để việc thành lập công ty tư vấn tài chính đảm bảo tính hợp pháp, doanh nghiệp phải hội đủ các điều kiện sau :

-   Các doanh nghiệp khi thành lập công ty thì ít nhất 02 người trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề kế toán và một trong hai người đó phải là người đại diện công ty như Tổng Giám đốc, Giám đốc hay quản lý.
-    Cộng ty tư vấn tài chính chỉ được phép thành lập một trong ba loại hình doanh nghiệp gồm : công ty tư nhân, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn.
-    Khi thành lập công ty tư vấn tài chính thì doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động những lĩnh vực trong ngành đăng ký và không tham gia các ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh.

Thành lập công ty tư vấn tài chính

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ để thực hiện việc đăng ký thành lập công ty tư vấn tài chính theo đúng quy định của pháp luật như :  mẫu giấy đăng ký kinh danh, bản điều lệ công ty có chữ ký của các thành viên, danh sách thành viên công ty và bản sao giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
    Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo đúng trình tự như sau:
-     Đại diện doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ  xin cấp giấy đăng ký kinh doanh.
-     Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp thì trong vòng 05 ngày, cơ quan chức năng sẽ trả kết quả về việc doanh nghiệp có đủ điều kiện cấp giấy đăng ký kinh doanh hay không.
-     Việc trả kết quả do chính đại diện doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả xét duyệt hồ sơ của doanh nghiệp mình.

Có thể thấy rõ một điều là việc thành lập công ty tư vấn tài chính không hề đơn giản. Khi thành lập công ty, doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà còn phải thực hiện việc đăng ký theo đúng trình tự mà pháp luật quy định. Trong quá trình thành lập , chỉ cần doanh nghiệp mắc một lỗi nhỏ trong khâu chuẩn bị giấy tờ hay pháp lý thì việc thành lập công ty rất dễ bị đình trệ và thậm chí là không được cơ quan chức năng thông qua.