ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân là gì? đây là thắc mắc của rất nhiều cá nhân, tổ chức khi đang có ý định thành lập loại hình doanh nghiệp này? Và với thắc mắc này, chúng tôi xin đưa ra một số quan điểm tư vấn như sau.

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất là cá nhân, đây là chủ sở hữu đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật, sẽ có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời sẽ có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cụ thể, sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tất cả tài sản của doanh nghiệp.

Đây là quyền cơ bản nhất của loại hình doanh nghiệp tư nhân, nhưng về nguyên tắc thì doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện, khả năng thực hiện quyền, đảm bảo tài sản góp vốn hoàn toàn khác biệt với các loại hình khác. Và doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư, hình thức chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề, tìm kiếm thị trường, khách hàng mà không cần phải bàn bạc hay phụ thuộc vào sức ép của những yếu tố khác.

Và bên cạnh quyền hạn thì doanh nghiệp tư nhân cũng thực hiện nghĩa vụ cũng không phải là ít khi cần kinh doanh đúng ngành nghề đã ghi trong giấy phép kinh doanh; đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn; thực hiện nghĩa vụ thuế; ghi chép sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm vô hạn và các rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, quyền và nghĩa vụ khi thành lập doanh nghiệp với hình thức tư nhân cũng là một trong những sự lựa chọn khá an toàn và có được nhiều cơ hội hơn các loại hình khác ở nước ta hiện nay. Đây cũng là một trong những sự chọn lựa tối ưu nhất để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận và hợp thức hóa ý tưởng khởi nghiệp, thu hút đầu tư của mình.