ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Sáp Nhập Doanh Nghiệp Là Gì?

Sáp Nhập Doanh Nghiệp Là Gì?

Hiện nay, xu hướng sáp nhập doanh nghiệp đang diễn ra khá phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt Nam, nhiều người vẫn còn khá xa lạ với khái niệm này. Vậy, sáp nhập doanh nghiệp là gì? Bản chất của nó như thế nào ?

Việc sáp nhập doanh nghiệp không còn là điều quá mới mẻ, các thủ tục để thực hiện cũng được công bố rộng rãi tuy nhiên hồ sơ cũng không dễ dàng để có thể làm chính xác trong 1 lần nếu bạn không thành thạo về vấn đề pháp lý. Các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng.

Nhiều doanh nghiệp mới bước chân vào con đường kinh doanh sẽ thắc mắc sáp nhập doanh nghiệp là gì bởi khi đó việc kinh doanh mới ở điểm xuất phát và chưa bước đến con đường phải chọn giữa việc phá sản hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác.

Trả lời cho câu hỏi sáp nhập doanh nghiệp là gì chúng ta có thể hiểu như sau :

-   Theo nghĩa hẹp thì sáp nhập doanh nghiệp là một hoạt động mà ở đó  doanh nghiệp bị sáp nhập tiến hành từ bỏ tư cách pháp nhân của mình , chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp mình , tránh được nguy cơ đi đến phá sản.

-    Theo nghĩa rộng, sáp nhập doanh nghiệp được hiểu là cả hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng chuyển nhượng tài sản, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mình chuyển qua công ty khác và chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Nhiều người còn nhầm tường việc sáp nhập doanh nghiệp chính là hợp nhất doanh nghiệp. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Nếu việc sáp nhập doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập và giữ nguyên hoạt động của công ty nhận sáp nhận thì hợp nhất doanh nghiệp lại tạo ra một công ty mới và chấm dứt hoạt động của công ty bị hợp nhất. Sau khi hợp nhất doanh nghiệp thì quyền quyết định sẽ thuộc vào người đại diện của cả 02 công ty còn riêng việc sáp nhập doanh nghiệp thì quyền quyết định chỉ thuộc về công ty nhận sáp nhập. Không những thế, đối với việc sáp nhập doanh nghiệp thì sau khi sáp nhập thành công, công ty nhận sáp nhập sẽ thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan chức năng. Nhưng đối với việc hợp nhất doanh nghiệp thì sau khi hợp nhất thành công thì công ty mới sẽ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Một khía cạnh của vấn đề sáp nhập doanh nghiệp là gì mà doanh nghiệp cần biết là theo  quy định của pháp luật thì việc sáp nhập doanh nghiệp không thể tiến hành giữa 02 hay nhiều doanh nghiệp tư nhân mà chỉ có thể thực hiện mua, phân chia…

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi sáp nhập doanh nghiệp là gì không phải là điều đơn giản. Các doanh nghiệp cần nắm một cách chính xác những quy định mà pháp luật ban hành về việc sáp nhập doanh nghiệp để có những lựa chọn và hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp mình.