ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Sửa xe máy có cần giấy phép kinh doanh

Sửa xe máy có cần giấy phép kinh doanh

Hiện nay có nhiều người sau khi có thời gian đi xa học nghề sửa xe máy về thì mong muốn mở một tiệm vừa kinh doanh các vật dụng của xe máy vừa muốn mở một tiện để chuyên sửa xe. Vậy câu hỏi đặt ra là khi muốn mở tiệm Sửa xe máy liệu có cần giấy phép kinh doanh?

Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Theo một số chuyên gia về luật và cũng chiếu theo luật hiện hành về việc giấy phép đăng kí kinh doanh thì bạn không phải đăng kí giấy phép kinh doanh.

1. Điểm Đkhoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP có quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và không phải đăng ký kinh doanh như sau:

1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân" theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

gia phep kinh doanh

Sửa xe máy thì không cần phải có giấy phép kinh doanh

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe máy , trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

2. Kinh doanh lưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định."

Do đó, việc bạn muốn mở cửa hàng sửa chữa xe máy sẽ không phải đăng ký kinh doanh.

2. Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện khi bạn mở cửa hàng sửa xe máy gồm có: thuế môn bài, thuế TNCN và thuế GTGT

Tuy nhiên,bạn phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc đóng các loại thuế.

giấy phép kinh doanh

Các bạn không cần phải lo lăng về việc phải đăng kí giấy phép kinh doanh nữa

1.     Thuế môn bài.

2.     Thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo quyết định 16334/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Bộ tài chính.

Công thức tính thuế TNCN: thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu do cục thuế ban hành x doanh thu.

3.     3. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ GTGT trên doanh số áp dụng tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính. Việc tính thuế sẽ căn cứ vào khu vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, doanh thu.

Công thức tính thuế GTGT: Thuế khoán thuế GTGT = biểu giá trị gia tăng trên doanh thu của cục thuế ban hành nhân (x) với doanh thu nhân (x) với thuế suất thuế GTGT.