ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là điều bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp khi thành lập. Hiểu biết chi tiết về pháp luật sẽ giúp cho việc thành lập doanh nghiệp giá rẻ, nhanh chóng.

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của  pháp luật tức là trong suốt quá trình thành lập doanh nghiệp, mọi hồ sơ và thủ tục thành lập phải tuân thủ theo đúng trình tự đã quy định trong luật doanh nghiệp.

dich vu thanh lap doanh doanh nghiep gia re

Doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp lên Phòng đăng kí kinh doanh, chờ xem xét và cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp được hành lập phải đáp ứng các điều kiện được quy định trong luật doanh nghiệp như: doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề trong hệ thống ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam cho phép, phải có trụ sở chính, tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây hiểu lầm với tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước. Bên cạnh đó cần người đứng đầu doanh nghiệp và một số cá nhân khác phải có chứng chỉ hành nghề nếu doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Mong rằng những vấn đề này sẽ giúp được bạn, nếu có bất kỳ vấn đề này xin hãy liên hệ với thành lập doanh nghiệp chúng tôi.