ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thay đổi giấy phép đầu tư như thế nào?

Thay đổi giấy phép đầu tư như thế nào?

Thay đổi giấy phép đầu tư là việc doanh nghiệp điều chỉnh thông tin đầu tư, sao cho vẫn hợp lệ và được chấp thuận bởi pháp luật.

Khi bạn đang muốn đầu tư cho một lĩnh vực hay ngành nghề nào đó, tất yếu bạn cần có giấy phép đầu tư. Tuy nhiên do một vài vấn đề nào đó, mà bạn cần phải thay đổi tên, địa chỉ hay những thông tin liên quan đến dự án. Khi đó, bạn không được tự phép thay đổi mà cần có sự chứng thực của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thủ tục đó được gọi là thay đổi giấy phép đầu tư, đây là thủ tục nhất thiết doanh nghiệp phải thực hiện nếu muốn thay đổi tên hay địa chỉ công ty của mình.

Hướng dẫn thay đổi giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp

Đơn thay đổi giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp sẽ chỉ hữu hiệu với những dự án như dự án sau khi điều chỉnh về mục tiêu, địa điểm, vốn thì sẽ thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam ,  dự án đầu tư trong nước không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Các mục doanh nghiệp hay điểu chỉnh.

-  Các danh mục mà doanh nghiệp thường thay đổi khi đang thực hiện dự án bao gồm :

-  Thay đổi vốn đầu tư thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư

-  Thay đổi địa chỉ công ty

-  Thay đổi ngành kinh doanh

-  Thay đổi chủ  đầu tư

-  Mua bán sáp nhập hoặc thực hiện chuyển nhượng dự án

Thay đổi giấy phép đầu tư

Hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư sẽ bao gồm những giấy tờ sau :

Văn bản  chứng nhận những điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, hoặc điều lệ của doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện thẩm định sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày.

Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư sẽ bao gồm : đơn  đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; văn bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã được thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; văn bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao có công chứng  Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi hợp đồng liên doanh hay điều lệ của doanh nghiệp.

Thay đổi giấy phép đầu tư cần được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng, tránh những sai xót có thể xảy ra. Chỉ có như vậy mới có thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng quay trở lại thực hiện dự án.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ QUA THÔNG TIN SAU ĐÂY