ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thời hạn an toàn trong kiểm định nồi hơi

Thời hạn an toàn trong kiểm định nồi hơi

Thiết bị như nồi hơi sau khi đã được kiểm định sẽ chỉ đảm bảo an toàn trong một khoảng thời gian nhất định. Còn tùy vào cách thực hiện, loại sản phẩm gì mà sẽ quyết định trực tiếp tới thời hạn an toàn trên đó.

 

Là một thiết bị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống các ngành công nghiệp, nồi hơi có kết cấu đặc biệt và làm việc ở một điều kiện nhiệt độ, áp suất cực cao. Vì vậy việc kiểm định nồi hơi là rất cần thiết.

Để đảm bảo an toàn lao động, dù trong bất kỳ ngành công nghiệp hay nhà máy ở quy mô nào, ta bắt buộc phải kiểm định nồi hơi trong các trường hợp sau:

1. Trước và sau khi lắp đặt nồi hơi để đưa vào sử dụng.

2. Sau hoạt động cải tạo nồi hơi, hoặc có những tu sửa lớn cho nồi hơi.

3. Sau khi nồi hơi cháy nổ gây ra tai nạn, hoặc các sự cố nghiêm trọng, đã khắc phục hoàn thiện.

4. Khi có đề nghị từ các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm định.

Trong quá trình hoạt động và sử dụng nồi hơi, bộ phận quản lý của các nhà máy khu công nghiệp cần có kế hoạch quản lý, lên lịch trình kiểm định nồi hơi thường xuyên và đúng quy định. Đó là hoạt động vô cùng quan trọng và cấp thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi an toàn lao động ở mức cao nhất cho nhân viên cũng như cơ quan đơn vị đó. Ngoài ra tránh những thiệt hại về người và của, ảnh hưởng không chỉ riêng cá nhân đơn vị mà còn ảnh hưởng đến xã hội.

Thời hạn chuẩn nhất để kiểm định như sau:

- Cứ hai năm một lần, bắt buộc khám xét cả trong và ngoài của nồi hơi.

- Sáu năm một lần, đơn vị khám xét thủy lực trong và ngoài của nồi hơi.

- Mỗi năm một lần, đơn vị phải kiểm tra quy trình vận hành nồi hơi.

- Nếu có thay đổi rút ngắn thời gian, quy trình kiểm định, bắt buột kiểm định viên phải có giấy tường trình nêu rõ lý do thay đổi, trong biên bản kiểm định của kiểm định viên.

- Khi có các kiểm định bất thường, kiểm định viên và đơn vị phải tuân thủ theo quy định  11.2.5 TCVN  7704:2007.

Dựa trên các tiêu chuẩn đã nêu trên, mong sẽ giúp cho các đơn vị đảm bảo môi trường lao động an toàn và tốt nhất. Tránh các thiệt hại không đáng có cho xã hội.