ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thực trạng việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét

Thực trạng việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét

Hiện nay việc làm đang là vấn đề muôn thuở, Việt Nam đang tìm những biện pháp, phương thức giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả nhất. Đảm bảo cho người lao động có việc làm là điều hết sức cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên việc làm trong lĩnh vực hệ thống chống sét ngày nay có môt số thực trạng

Sơ lược về thực trạng việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét.

Sau nhiều năm đổi mới, đất nước ta cuối cùng cũng quan tâm đến vấn đề việc làm và coi đây là một vấn đề cấp thiết của toàn xã hội. Đảng và Nhà nước đã thi hành nhiều chính sách, biện pháp để thúc đẩy tình hình này chuyển biến theo hướng tích cực và đã gặt hái được nhiều thành công ban đầu: tỉ lệ thất nghiệp giảm dần qua các năm, tỷ lệ lao động có việc làm có đào tạo gia tăng đáng kể,… Tuy nhiên, mặc dù đã có khá nhiều thành công nhưng như vậy là chưa đủ cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt khác, tuy chuyển biến theo hướng tích cực nhưng những bất cập vẫn còn xảy ra thường xuyên trong việc làm nói chung và việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét nói riêng.

kiểm định hệ thống chống sét

Việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét có vấn đề gì?

Có thể nói vấn đề việc làm trong lĩnh vực hệ thống chống sét ngày nay có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất là về khía cạnh cung cầu lao động: Với số lượng người lao động bổ sung hàng năm hơn một triệu lao động, trong khi nước ta không thể đáp ứng được hết về vấn đề việc làm, mặc dù đã có sự nỗ lực lớn về các chính sách phát triển kinh tế nhưng sự chênh lệch cung cầu lao động vẫn đang còn khá cao. Mặt khác số lượng lao động nước ta hiện nay rất lớn, đủ độ tuổi khác nhau nhưng không phải mọi người đều có công ăn việc làm và những người có công ăn việc làm thì không phải ai cũng có trình độ. Có nghĩa là số lượng lao động dù nhiều nhưng lao động trí óc chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vì thế những việc làm đòi hỏi kiến thức chuyên sâu thì không đáp ứng được. Lực lượng lao động lại phân bố không đồng đều, có thu nhập thấp, chất lượng hạn chế, trình độ học vấn chưa cao.

Thứ hai về vấn đề quản lý nhà nước đối với thị trường việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét: đất nước đang xây dựng công nghiệp hóa hiện đại hóa nhưng tỉ lệ lao động khu vực 1 vẫn còn cao, trong khi nền công nghiệp đáng lẽ phải được chú trọng thì tỷ lệ lao động việc làm chưa đảm bảo, kéo theo đó là vấn đề việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét cũng bị giảm sút theo.
Thứ ba là vấn đề liên quan đến môi giới việc làm: hiện nay nước ta trung tâm môi giới việc làm, xuất khẩu lao động đã và đang dần xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên những trung tâm môi giới việc làm trong lĩnh vực kiểm định hệ thống chống sét còn khá ít. Vì vậy cơ hội việc làm mở ra cho mọi người trong lĩnh vực này còn hạn chế.