ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS

THUỐC DIỆT MỐI

Công ty thuốc diệt mối SG à một đơn vị kinh doanh phân phối các loại máy móc chuyên dùng phun diệt côn trùng (nhập khẩu), thuốc diệt trừ mối, mọt, côn trùng, chuột bọ gây hại.

Với phương châm kinh doanh: mang lại giá trị thặng dư cao nhất cho khách hàng, Thuốc diệt mối SG luôn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ:
Chất lượng tốt nhất.
Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Bảo hành dịch vụ và sản phẩm chu đáo.
Giá thành hợp lý.
Nhiều ưu đãi dành cho các đơn vị, cá nhân mua số lượng lớn (sản phẩm) hoặc ký hợp đồng (dịch vụ) với giá trị cao.
Đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng đồng – Sản phẩm và dịch vụ SẠCH!
Danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như sau:
1. Thuốc bột PMC 90 thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- HOạt chất chính : Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30%
- Đối tượng sử dụng : Diệt mối trong công trình nhà cửa, mối hại cây lâm nghiệp
2. Thuốc diệt mối dạng bột PMs 100 thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- HOạt chất chính : Na2SiF6  80 % +    ZnCl2 20 %
- Đối tượng sử dụng : Diệt mối và phòng mối trong công trình mối hại nền móng, hào rào quanh công trình xây dựng
3. Dầu trừ mối M-4 1.2 SL  thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Beta-naphthol 1% + Fenvalerate 0.2 %
- Đối tượng sử dụng: Dùng để diệt mối và phòng chống mối trong bảo quản khô gỗ
4. Thuốc diệt mối Xterm 1% thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Bistrifluron (min 95%)
- Đối tượng sử dụng:  Diệt mối và phòng mối công trình xây dựng
5.  Thuốc diệt mối Mythic 240 SC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Cholorfenapyr
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối công trình xây dựng, cơ sở sản xuất tranh gạo
6. Thuốc diệt mối Requiem 1 RB thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Cholorfluazuron
- Đối tượng sử dụng:  Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
7.  Thuốc diệt mối Dursban 40 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)
- Đối tượng sử dụng:  Diệt mối và phòng chống mối công trình
8.  Thuốc diệt mối Lenfos 50EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)
- Đối tượng sử dụng: Dùng diệt mối và phòng mối công trình xây dựng
9. Thuốc diệt mối Landguard 40EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
10. Thuốc diệt mối Map Sedan 48 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)
- Đối tượng sử dụng: Công trình xây dựng và vườn cây, đê đập
11.  Thuốc diệt mối  Termifos 500 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Chlorpyrifos Ethyl   (min 94 %)
- Đối tượng sử dụng: Công trình xây dựng
12.  Thuốc diệt mối Agenda 25 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Fipronil
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
13.   Thuốc diệt mối Termisuper 25EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Fipronil
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
13.   Thuốc diệt mối Terdomi 25EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Fipronil
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
14.   Thuốc diệt mối Termize 200SC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Imidacloprid
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
15.  Thuốc diệt mối Metavina 10 DP thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính :  Metarhizium anisopliae var. anisopliae M2 & M5 108 – 109 bào tử/g
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng,nhà cửa, đê đập,
16.  Thuốc Metavina 80LS thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Metarhizium anisopliae var. anisopliae M1 & M7 108 – 109 bào tử/ml
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối đê đập
17.  Thuốc diệt mối  Metavina 90 DP
- Hoạt chất chính : Metarhizium anisopliae var. anisopliae M1 & M3 109 – 1010 bào tử/g
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng, nhà cửa
18. Thuốc Map boxer 30EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Permethrin
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
19. Thuốc  Optigard TM ZT  240 SC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
- Hoạt chất chính : Thiamethoxam
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng chống mối công trình xây dựng
20. Thuốc Cislin 2.5 EC thuộc danh sách các loại thuốc diệt mối được phép lưu hành nằm trong danh mục thuốc BVTV 2013
-HOạt chất chính : Deltamethrin(min 98%)
- Đối tượng sử dụng: Diệt mối và phòng mối mọt cho gỗ, bảo quản lâm sản