ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Tìm hiểu thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tìm hiểu thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Pháp luật luôn có những quy định chặt chẽ về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân. Khi quyết định thành lập doanh nghiệp cũng là lúc hủ doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định này.

Nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân một cách chính xác và nhanh nhất. Không mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, dịch vụ này đã trở thành điểm dừng chân đáng tin cây cho những ai đang có ý định thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

1.Thế nào là doanh nghiệp tư nhân?
-Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp được thành lập bởi một cá nhân và do cá nhân đó làm chủ. Cá nhân đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với toàn bộ tài sản và pháp lý. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
-Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp cá nhân cũng là người đại diện cho doanh nghiệp đó. Chủ doanh nghiệp có quyền hạn đối với mọi họt đọng kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp và có quyền quyết định sử dụng lợi nhuận thu được sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.
-Chủ doanh nghiệp cũng có thể thuê người quản lý doanh nghiệp của mình. Trong trường hợp đã thuê người quản lý thì trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp cũng vẫn do chủ doanh nghiệp chịu.
-Tuy nhiên do không có tư cách pháp nhân nên rủi ro đối với doanh nghiệp tư nhân là khá cao. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp cũng như chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn về số vốn đã được đầu tư vào của chủ doanh nghiệp.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.
Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:
-Điều số 12 tại Luật Doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp tư nhân muốn hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân thì phải đảm bảo có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để nộp cho các cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tình, TP trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của mình. Doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo tính xác thực những thông tin mà mình đã đăng kí.
-Việc đang kí kinh doanh được hoàn thành trong vòng 15 ngày tính từ ngày cơ quan nhận được đủ hồ sơ. Nếu sau khi đăng kí mà muốn hủy bỏ thì phải có thông báo bằng văn bảng giải thích rõ lí do.
Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
-Doanh nghiệp được phép kinh doanh kể từ lúc nhận được giấy phép kinh doanh của các cơ quan có thểm quyền hoặc  có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
+ Nếu các ngành nghề mà doanh nghiệp muốn kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc là những chứng chỉ hợp lệ chứng minh nguồn vốn của doanh nghiệp.
+ Còn nếu ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp theo đuổi yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của doanh nghiệp tư nhân đó hoặc là của giám đốc doanh nghiệp.

3. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì ?
Đề thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân được suông sẻ, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:
-Đơn đăng ký kinh doanh.
-Bảng điều lệ của công ty.
-Danh sách thành viên công ty nếu là công ty TNHH. Còn đối với các công ty hợp danh thì là danh sách các thành viên hợp danh, nếu là công ty cổ phần thì danh sách các cổ đông.
-Các ngành đòi hỏi phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.