ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Trách nhiệm khi thành lập doanh nghiệp bất động sản

Trách nhiệm khi thành lập doanh nghiệp bất động sản

Việc thành lập doanh nghiệp nói chung đều đòi hỏi những trách nhiệm cụ thể. Kinh doanh bất động sản cũng là một trong những loại hình kinh đoanh, do đó cũng cần có những trách nhiệm đặc thù riêng.

Kinh doanh bất động sản được đánh giá là lĩnh vực kinh doanh mang nhiều tính đặc thù, gắn bó với việc thuê, mua, chuyển nhượng nhà đất. Do đó, việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng được quy định bởi những trách nhiệm cụ thể sau:

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện đầu tư, xây dựng theo đúng quy hoạch cũng như quy định của pháp luật hiện  hành. Đồng thời cần đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Đối vói kinh doanh bất động sản nguồn vốn cho đầu tư dự án là cực kì quan trọng.

Thứ hai, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chỉ bàn giao nhà ở cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng, đầu tư cho các công trình công cộng, hạ tầng kĩ thuật và hệ thống khác liên quan.

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua thì cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn trong trường hợp cho thuê thì cần có giấy chứng nhận thuê nhà và hồ sơ đăng kí tạm trú.

Theo đó, giá cả mua bán và thành toán trong việc mua, thuê, chuyển nhượng khi kinh doanh bất động sản đươc thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, cần đảm bảo đúng quy định về giá cả kinh doanh  bất động sản.

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được nêu ở trên cũng chính là nghĩa vụ và quyền hạn mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải nắm bắt rõ và thực hiện. Đồng thời, thông qua trách nhiệm được quy định cụ thể này, công dân sẽ thực hiện được quyền và trách nhiệm trong kinh doanh bất động sản.

Như vậy, khi thành lập doanh nghiệp bất động sản, quý khách hàng, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần hiểu về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mình trong suốt quá trình kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh được suôn sẻ nhất.