ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Viettel chính thức góp mặt trong Xi măng Cẩm Phả

Viettel chính thức góp mặt trong Xi măng Cẩm Phả

Vinaconex thông báo hoàn tất bán 140 triệu cổ phần Xi măng Cẩm Phả cho Viettel vào đầu tháng này, sau gần 8 tháng được cổ đông thông qua.

Tổng công ty cổ phần Vinaconex (VCG) vừa gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố hoàn tất hợp đồng tái cấu trúc Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả (CPC) cho Viettel. Theo đó, sau khi bán 69% cổ phần cho Tập đoàn Viettel và 1% cho Công ty TNHH TM& XNK Viettel, Vinaconex chỉ còn sở hữu 30% vốn điều lệ tại CPC.

Trước khi chuyển nhượng, VCG sở hữu gần như toàn bộ vốn cổ phần của CPC, tương ứng 199 triệu cổ phần. 

Xi măng Cẩm Phả có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Do khó khăn về thị trường tiêu thụ, đến cuối năm 2012, công ty lỗ lũy kế gần 1.600 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá 213 tỷ đồng.

Cổ đông lớn là Tổng CTCP Vinaconex nắm 99,63% đã phải trả nợ thay hơn 2.300 tỷ đồng cho CPC. Do phải gánh khoản nợ khổng lồ của Xi măng Cẩm Phả, trong năm 2012, VCG đã lỗ hơn 600 tỷ đồng. Tình hình thị trường ngày càng khó khăn, Vinaconex không còn đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục trả nợ cho xi măng Cẩm Phả

Kế hoạch bán một phần Xi măng Cẩm Phả được ĐHCĐ thường niên 2013 của VCG thông qua vào cuối tháng 4 vừa qua.

Hoàng Lan