ĐẸP ĐÚNG DIỆU

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cần làm gì để huấn luyện an toàn có chất lượng hơn

Cần làm gì để huấn luyện an toàn có chất lượng hơn

Để huấn luyện an toàn lao động ngày càng có chất lượng thì cần có sự chung tay góp sức của nhiều người cũng như gắn liền với những biện pháp cụ thể.

Hiện nay đã có rất nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm sảy ra nhưng dường như những người lao động và cả doanh nghiệp, công ty, nhà máy vẫn chưa được cảnh tỉnh. Và để các buổi huấn luyện an toàn cho người lao động thực sự đạt hiệu quả cao thì cần có sự chung tay góp sức từ nhiều phía như: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, do cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp, các tổ chức huấn luyện an toàn và chính bản thân người lao động.

Thứ nhất: các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này cần thực hiện kiểm tra nghiêm khắc hơn nữa, thường xuyên hơn nữa đối với các cơ sở sản xuất cũng như các xí nghiệp và công ty. Nếu vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ xử phạt thật nghiêm khắc. Lần đầu tiên có thể nhắc nhở, cảnh cáo còn những lần sau sẽ phạt đánh thật nặng vào kinh tế của các công ty, xí nghiệp vi phạm pháp luật. Thậm chí còn phải chịu trách nhiệm về hình sự.

Thứ hai: Đối với các tổ chức huấn luyện an toàn lao động cần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng đào tạo. Không chỉ đào tạo trên giấy tờ và lý thuyết khô khan, nhàm chán mà còn phải gắn liền và đi đôi với thực tế, luôn đưa thực hành vào các buổi học. Giúp cho người lao động dễ đi vào đầu và nhớ lâu hơn. Cần có các buổi kiểm tra thường xuyên và liên tục nếu ai chưa đạt yêu cầu của an toàn lao động thì phải học lại bao giờ đạt mới cấp chứng chỉ. Ai học có điểm số cao và ý thức chấp hành tốt sẽ được khen thưởng và biểu dương trước tập thể những người lao động. Đó là một điều vô cùng quan trọng giúp người lao động có hứng thú hơn với việc học an toàn.

Ngoài ra cần có sự chung tay góp sức của chính cơ quan, xí nghiệp, công ty đó và chính bản thân của người lao động nữa. Cần xử lý nghiêm khắc những ai không tuân thủ huấn luyện an toàn lao động, thậm chí sẽ đuổi việc nếu cứ cố tình vi phạm, còn lại thì đánh hết vào kinh tế. Nếu không chấp hành thì người lao động sẽ bị trừ lương.